multi fuel grate poland

Obrotowy ruszt na paliwo stałe

Obrotowy ruszt na paliwo stale firmy Charnwood to jedno z lepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jest on zainstalowany we wszystkich modelach Cove, Island a także w modelach Country 16b z płaszczem wodnym Ruszt obsługiwany jest za pomocą umieszczonej na boku pieca dźwigni i dostarczanej w komplecie z urządzeniem rączki. Żeliwne ramiona rusztu ustawić można w pozycji zamkniętej – „wyrostkami” do góry (najlepsza pozycja przy paleniu drewnem) lub w pozycji otwartej – „wyrostkami” na bok (płaska powierzchnia rusztu) - w przypadku spalania węgla lub innego paliwa stałego. Dzięki mechanizmowi obrotowemu w łatwy i wydajny sposób z powierzchni rusztu można usunąć popiół do umieszczonego pod paleniskiem popielnika. Dodatkowo dźwignia rusztu umieszczona na boku pieca daje możliwość czyszczenia rusztu przy zamkniętych drzwiach.